Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2013: Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας (συγχώνευση των τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας και σύσταση της κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής)
2018: Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατάργηση/διάσπαση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)