Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ψηφιακών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ίδρυση)
2002: Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (μετονομασία)
2009: Ψηφιακών Συστημάτων (μετονομασία)