Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1970: Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, ΚΑΤΕ Πατρών (ίδρυση)
1983: Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Πάτρας (μετονομασία και μετατροπή σε ΤΕΙ)
2004: Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, ΤΕΙ Μεσολογγίου (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (μετονομασία)
2019: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συγχώνευση των δύο τμημάτων και μετατροπή σε πανεπιστήμιο)