Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1970: Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, ΚΑΤΕ Ηρακλείου (ίδρυση)
1983: Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Ηρακλείου (μετονομασία και μετατροπή σε ΤΕΙ)
1999: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΤΕΙ Ηρακλείου (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης (μετονομασία)
2019: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συγχώνευση των δύο τμημάτων και μετατροπή σε πανεπιστήμιο)