Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Λογιστικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ίδρυση)
2013: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (μετονομασία)
2019: Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (κατάργηση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)