Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1936: Ραδιοτεχνιτών & Ραδιοηλεκτρολόγων (ίδρυση)
1965: Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών (συγχνώνευση και μετεξέλιξη των δύο προγραμμάτων)
1983: Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (μετονομασία και μετεξέλιξη)
1987: Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (μετονομασία)
2019: Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (συγχώνευση των δύο τμημάτων και μετατροπή σε πανεπιστήμιο)