Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1947: Ραδιοτεχνική Σχολή Αθηνών (ίδρυση)
1965: Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών Αναστασιάδη (μετονομασία)
1983: Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας (ίδρυση)
1983: Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Πειραιά (μετονομασία)
1983: Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Πειραιά (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας (μετονομασία)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Πειραιά (μετονομασία)
2013: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Πειραιά (μετονομασία)
2018: Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (συγχώνευση των τριών τμημάτων και μετατροπή σε πανεπιστήμιο)