Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ, ΤΕΙ Αθήνας (ίδρυση)
1984: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά (ίδρυση)
1988: Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά (μετονομασία)
2018: Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (συγχώνευση των δύο τμημάτων και μετατροπή σε πανεπιστήμιο)