Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2002: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ίδρυση)
2002: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (ίδρυση)
2013: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συγχώνευση των δύο τμημάτων)