Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1998: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, ΤΕΙ Άρτας (ίδρυση)
2009: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Άρτας (μετονομασία)
2009: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ηπείρου (συγχώνευση και μετονομασία)
2018: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κατάργηση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)
2019: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (εισαγωγή φοιτητών)