Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2000: Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών (ίδρυση)
2013: Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (συγχώνευση με το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων και σύσταση της κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής)
2019: Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατάργηση/διάσπαση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)