Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ψηφιακών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Λάρισας (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας (μετονομασία)
2019: Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κατάργηση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)