Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ψηφιακών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2005: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Καλαμάτας (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Πελοποννήσου (μετονομασία)
2019: Ψηφιακών Συστημάτων (κατάργηση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)