Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1989: Πληροφορικής (ίδρυση μέσω κατάτμησης των Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής)
1990: Πληροφορικής (εισαγωγή φοιτητών)
2000: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (μετονομασία)