Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2004: Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Κοζάνης (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (μετονομασία)
2019: Πληροφορικής (κατάργηση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)