Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (μετονομασία)
2019: Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (κατάργηση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)