Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1990: Πληροφορικής (ίδρυση)
1993: Πληροφορικής (εισαγωγή φοιτητών)
2013: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (μετονομασία)