Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Βιομηχανικής Πληροφορικής, ΤΕΙ Καβάλας (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (μετονομασία)
2019: Πληροφορικής (κατάργηση και επανασύσταση με νέο όνομα ως τμήμα Πανεπιστημίου)