Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1984: Στατιστικής και Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών (ίδρυση μέσω κατάτμησης των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε τρία τμήματα)
1989: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (κατάτμηση σε δύο τμήματα)
1995: Πληροφορικής (μετονομασία)