Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2005: Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ίδρυση)
2019: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία και απορρόφηση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)