Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1998: Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ίδρυση)
2002: Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (μετονομασία)