Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2000: Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία)