Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1979: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ίδρυση)
1980: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (εισαγωγή φοιτητών)