Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πολυτεχνείο Κρήτης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1990: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ίδρυση)
1991: Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία)
1997: Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία)
2016: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία)