Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1967: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ίδρυση)
1995: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μετονομασία)