Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1975: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ίδρυση)
1993: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία)