Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1972: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ίδρυση)
1976: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κατάτμηση σε δύο τμήματα)
1993: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία)