Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1917: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ίδρυση)
1975: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κατάτμηση σε δύο τμήματα)
1991: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (μετονομασία)