Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1990: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ίδρυση)
2013: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (απορρόφηση του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας)