Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμης Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Επιστήμης Υπολογιστών (ίδρυση)
1984: Επιστήμης Υπολογιστών (εισαγωγή φοιτητών)