Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Τοπογραφία και Γεωπληροφορική