Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ψηφιακών Συστημάτων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
  2. Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων