Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων