Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον