Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας