Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ενέργεια
  2. Επικοινωνίες και Δίκτυα
  3. Ηλεκτρονικά-Ενσωματωμένα Συστήματα