Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
  2. Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
  3. Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων