Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών