Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ψηφιακών Συστημάτων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής
  2. Τηλεπικοινωνιών