Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική