Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
  2. Θεωρητικής Πληροφορικής
  3. Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών