Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  2. Τηλεφαρμογές και Ασφάλεια