Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Εκπαίδευσης
  2. Επιστήμης των Υπολογιστών
  3. Πληροφορικής της Παραγωγής