Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
  2. Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα