Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφοριακά Συστήματα
  2. Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες