Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιστήμης Υπολογιστών
  2. Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  3. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων