Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων