Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής