Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις
  2. Επικοινωνίες
  3. Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα
  4. Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας
  5. Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος
  6. Τεχνολογία της Πληροφορίας
  7. Υπολογιστικά Συστήματα