Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ενέργειας
  2. Επικοινωνιών
  3. Ηλεκτρονικής και Συστημάτων
  4. Πληροφορικής